Enne loomakliiniku visiiti või sellele registreerimist palume Teil alljärgnevatesse punktidesse süveneda. Oleme pannud kirja tähtsamad punktid, et meil oleks kliendiga parem üksteisemõistmine.

Nõuanded loomaarsti visiidi paremaks õnnestumiseks:

 • Töö sujuvamaks korraldamiseks ja ooteaegade vähendamiseks palume visiidiaeg alati eelnevalt broneerida;
 • Vastuvõtule registreerime ainult telefonidel 7400941 või 58540702.
 • NB! Me ei registreeri kliente vastuvõtule e-posti teel ega läbi sotsmeedia kanalite;
 • Emajõe Loomakliinik ei diagnoosi haiguseid ega anna ravialaseid nõuandeid ei telefoni ega e-posti teel. Kui soovite oma lemmiku probleemile lahendust või teist arvamust, palun registreerige vastuvõtule telefoni teel ja saatke tema haiguslugu e-posti aadressile info@emajoeloomakliinik.ee, et arst saaks Teie lemmiku varasema haiguslooga enne visiiti tutvuda;
 • Koduvisiite teeme ainult eelneval kokkuleppel ja hädavajadusel. Lemmiku kliinikusse toomine on nii meditsiinilisest, ajalisest kui rahalisest seisukohast mõistlikum;
 • Hinnakiri ei ole täiuslik, hinnakirjas kajastamata protseduuride ja uuringute osas saate infot helistades kliiniku telefonidel 7400941 või 58540702. Igale konkreetsele loomale kuluvate ravimite ja materjalide hulk on erinev, operatsioonide ja mitmete protseduuride päris täpset hinda on raske ette prognoosida. Teie lemmikule planeeritava protseduuri ligilähedane maksumus selgub peale lemmiku ülevaatust ja/või konsulteerides veterinaararstiga. Kõik protseduurid ja uuringud teostatakse Teiega kokkuleppel;
 • Kui vastuvõtule tulev lemmik on agressiivne või käitub stressisituatsioonides ettearvamatult, palume sellest kliiniku personali eelnevalt teavitada;
 • Loomaarstil on õigus nõuda lemmiku suukorvistamist;
 • Loomaarstil on õigus keelduda tegelemast agressiivse loomaga;
 • Palume kassid kliinikusse tuua transpordipuuris või muus sobivas kastis. Süles olevad kassid on stressiolukorras väga altid põgenema. Koertega palume kliinikusse siseneda rihmastatult;
 • Loomaarsti kirjaliku tõendi saamiseks palume oma soovist ette teada anda. Tõendi vormistamine võib võtta aega. Vajadusel väljastame ka inglisekeelseid tõendeid;
 • Teie lemmikut puudutavat informatsiooni ei väljastata ilma omaniku nõusolekuta (sh suulise nõusolekuta) kolmandatele isikutele (v.a. seaduses ettenähtud juhtudel);
 • Loomaarsti eratelefoninumbrit me ei väljasta. Tööajal saab loomaarstiga telefoni teel suhelda siis kui ta ei ole parajasti patsiendiga hõivatud. Kui Te soovite vestelda enda lemmiku raviarstiga pooleliolevast ravist või patsiendi tervisest peale protseduuri/operatsiooni, siis registraator jätab raviarstile teate ning raviarst helistab arst Teile ise tagasi esimesel võimalusel. Ootame ka kõnesid/kirju teadetega, et Teie lemmik on paranenud, see teeb meile vaid heameelt;
 • Töövälisel ajal palume esmaabijuhtumitega pöörduda EMÜ loomakliinikusse;
 • Nö. poegimisvalvet (telefoni teel nõustamine ja vajadusel visiit kliinikusse) teeme ainult eelneval kokkuleppel;
 • Retseptide pikendamiseks/väljastamiseks palume Teil ette helistada. Retsepti väljastamise tasu on 8€/retsept;
 • Pöörame Teie tähelepanu, et kui Teie lemmiku visiidist, mil ravi määrati, on möödas rohkem kui 6 kuud tuleb Teil ravimite/retsepti edasiseks saamiseks tulla lemmikuga loomaarsti visiidile, et arst saaks teostada lemmiku ülevaatuse, teostada vajalikke uuringuid (nt vereanalüüsid) ning kohandada vajadusel ravi/ravimite doose.